สิuเชื่อฉุกเฉิu – ออมสิuให้รายละ 5 0 ,0 0 0 บ.

‘สินเชื่อฉุกเฉิน’ออมสินให้รายละ 50,000 บ.อนุมัติไว

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเรื่องนี้ สินเชื่อค่าธรรมเนียมรอบที่ 2 สำหรับ “ผู้มีรายได้ประจำ” ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

“ธนาคารออมสิน” วงเงินสูงสุด 50,000 บาทและยังสามารถ “ลงทะเบียน” เพื่อขอสินเชื่อได้เรื่อยๆ จนกว่าจะหมดวงเงิน

1.คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

-มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ผู้กู้รวมอายุหนี้ต้องไม่เกิน 65 ปี

-มีรายได้ประจำแต่มีรายได้ลดลงหรือสูญเสียรายได้เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เช่น พนักงานของบริษัทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

-หากผู้กู้มีประวัติหนี้คงค้างหรือมีประวัติหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ (ณ วันที่ผู้กู้ร้องขอ) จะต้องชำระคืนตามปกติ

-ผู้อยู่อาศัยที่มีอาชีพสามารถติดต่อ

-เป็นผู้ฝากคำบอกกล่าวของธนาคาร

-การตรวจสอบรายได้จากสำนักงานสรรพากร (ถ้ามี)

2.รายละเอียดและเงื่อนไขสินเชื่อ

-วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

-อัตราคงที่ (อัตราคงที่) 0.35% ต่อเดือน

-เงินกู้และระยะเวลาชำระคืนดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี

-ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อและการเตรียมสัญญาปิด 30 ธันวาคม 2020

-ต้องมีหลักประกันเป็นผู้ค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นตามที่ธนาคารกำหนด

 

สิuเชื่อฉุกเฉิu - ออมสิuให้รายละ 5 0 ,0 0 0 บ.

 

3.เอกสารที่ต้องเตรียมเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อ “ผู้กู้” และ “ผู้ค้ำประกัน” ได้แก่

1.เอกสารส่วนตัว

1.1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส/ผู้ค้ำประกัน และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

1.2เอกสารแสดงตน เช่น สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

1.3สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้กู้/บัญชีเงินฝากประจำ

2.เอกสารทางการเงิน

2.1เงินเดือน/หลักฐานเงินเดือนผู้กู้และผู้ค้ำประกันในเดือนที่แล้ว หากผู้ค้ำประกันไม่ใช่ผู้มีรายได้ประจำ (ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถใช้บัญชีที่ได้รับ – เปรียบเทียบเงินที่จ่ายไปในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

2.2เอกสารแสดงรายการเดินบัญชีของผู้กู้ย้อนหลัง 3 เดือนและเดือนสุดท้ายของผู้ค้ำประกัน

4.วิธีการลงทะเบียนสินเชื่อ

เงินกู้สามารถ ‘ลงทะเบียน’ เป็นค่าธรรมเนียมได้ สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) รอบที่ 2 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

ขอบคุณข้อมูล : ธนาคารออมสิน

กดแชร์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *