T ใ ค ร ยั ง ไ ม่ ผ่ า น สิ น เ ชื่ อ อิ่ ม ใ จ ยื ม ผ่ า น แ อ พ My m o ร า ย ล ะ 1 0 0 , 0 0 0 บาท

เงินกู้ “อิ่มใจ” 1oo,ooo บาท ไม่มีหลักประกัน เริ่ม 06.00 น. เช้านี้ ไม่ต้องชำระเงินผ่าน www.gsb.or.th นาน 6 เดือน เมื่อวันที่ 11 ก.ค.64นักข่าวรายงานว่าเวลา 06:00 โมงเช้าทางธนาคารออมสินของรัฐบาลจะเปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีบริการจัดเลี้ยง การขอขึ้นทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ทางธนาคารออมสิน www.gsb.or.th11 ก.ค. – 31 ธ.ค. 64 หรือเมื่อครบกำหนดโครงการ ธนาคารจะ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมัคร ผู้กู้ต้องแนบรูปถ่ายของบริษัทมาพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน/สัญญาเช่า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ หรือเอกสารอื่นใดที่เป็นหลักฐานการดำเนินธุรกิจและความเป็นเจ้าของสามารถพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ภายใน 5 วันทำการหลังจากลงทะเบียน สำหรับท่านที่ตรงตามเงื่อนไขเบื้องต้น สามารถสมัครสินเชื่อผ่านแอพ MyMo ได้ในขั้นตอนต่อไประยะเวลาอนุมัติรวมไม่เกิน 7 วันทำการ และทางธนาคารจะพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามขนาดธุรกิจของผู้กู้ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่สามารถขอสินเชื่อตามมาตรฐานอิ่มใจได้ต้องเป็นสถาบันใน

 

พื้นที่ถาวรจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 400,000 คน ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มถาวร beverage ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารดำเนินการในอาคารพาณิชย์หรืออาคารพาณิชย์ร้านอาหาร ร้านที่ดูเหมือนแผงลอย ไม่ใช่ร้านขายของกระจุกกระจิก เช่น รถเข็น ฯลฯ วิธีการใช้งานทางธนาคารจะสนับสนุนวงเงิน 2 พันล้านบาท วงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อคนไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

3.99% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง) ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี 6 งวดแรกไม่มีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ธนาคารออมสินจะกำหนดข้อตกลงกับสำนักงานงบประมาณเพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อนำไปใช้ต่อไป

กดแชร์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: อย่าCopyเลยครับ เดี๋ยวแอดเซ็นมันจะว่า ข้อความซ้ำซาก และโดนจำโฆษณานะครับ เตือนด้วยความหวังดี ขอบคุณครับ