T ก สิ ก ร สู้ ไ ป ด้ ว ย กั น เ พี ย ง แ ค่ ใ ช้ บั ต ร ป ร ะ ช า ช น กู้ ไ ด้ 35,0 0 0 บ า ท

เนื่องปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค 19 ซึ่งมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้อย่างปกติธนาคารกสิกรไทยได้เห็นถึงปัญหาความลำบากของพี่น้องประชาชน จึงได้มีการจัดประชุมกับผู้บริหารและมีความเห็นตรงกันว่า จำเป็นจะต้องหาวิธีเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ค้ารายย่อย โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการร้านอาหารขนาดเล็กธนาคาร

 

กสิกรไทย จึงได้จัดให้มีโครงการพิเศษ “เงินกู้สู้ไปด้วยกัน” เพื่อลดภาระและเสริมสภาพความคล่องให้กับผู้ประกอบกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในราคาถูกเพียง 3% และสามารถพักชำระเงินต้นได้นานถึง 3 เดือนทางธนาคารได้กำหนด อนุมัติวงเงินสูงสุดไว้ถึง 3oo,ooo บๅท โดยไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน และฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท และกำหนดระยะเวลาในการชำระคืนแก่ธนาคาร ได้นานสูงสุดถึง 5 ปี

 

การสมัครขอสินเชื่อง่ายมากๆ ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น เพียงแค่มีบัญชีกับทางธนาคารกสิกรไทย ก็สามารถสมัครยื่นขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยเหรียญออกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทย ยังได้ตอบรับและสนองนโยบายของ ”ธนาคารแห่งประเทศไทย” มุ่งให้ความช่วยเหลือไปที่กลุ่มลูกค้า SME รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการปิดร้านตามมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19โดยการพักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งจะกำหนด ให้เริ่มพักชำระหนี้ตั้งแต่เมื่อการชำระหนี้เดือน ก.ค. 64 เป็นต้นไปจากโครงการเงินกู้พิเศษครั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย ขอให้เป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวไทย สู้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

กดแชร์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: อย่าCopyเลยครับ เดี๋ยวแอดเซ็นมันจะว่า ข้อความซ้ำซาก และโดนจำโฆษณานะครับ เตือนด้วยความหวังดี ขอบคุณครับ