ช่ ว ย l ห ลื o แ ล้ ว !! ใ ค ร ยั ง ไ ม่ ไ ด้ เ ยี ย ว ย า 5,0 0 0 บ ๅ ท พิ ม พ์ O K ไ ว้

ช่วยlหลืoแล้ว!! ใครยังไม่ได้เยียวยา 5000 บาnllจ้งมาเลย

สำนักงานประกัน ได้เปิดเผยช่องทางของการขอสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หลายช่องทางด้วยบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้นท่านสามารถเลือกความคุ้มครองและประสิทธิประโยชน์ได้ 3 แบบ เช่นพร้อมจ่ายเงินบริจาคทันทีสมัครฟรีทุกช่องทางดังนี้รัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระจำนวน 5000 บาทหรือฟรีแลนหลวมถึงผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการโดยไม่มี

พนักงานประจำหากท่านไม่เคยลงทะเบียนประกันตนมาตรา 40 มาก่อนท่านสามารถลงทะเบียนเดือน ก.ค. 64 สำหรับท่านที่ สนใจสมัครประกันภัยตามมาตรา 40ท่านสามารถสมัครด้วยตนเองได้ง่ายง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือบนเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตรและเคาน์เตอร์เซอร์วิส (บิ๊กซี)หรือผ่านตัวแทนเครือข่ายประกันสังคมเพื่อสมัครย้ำว่ามาตรการนี้มีรักสาพื้นที่สีแดง 6 จังหวัด คือ นนทบุรีปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ได้ขยายไปอีก 4 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา สงขลา และนราธิวาส

 

* กลุ่มอาชีพที่จะได้รับมาตรการการแก้ไขเพื่อช่วยเหลือจากผลกระทบ โควิด-19 ได้แก่
1. ก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหาร
2. สถานที่ผับบาร์
3. กิจกรรมต่างๆตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
4. ขนส่งและจัดเก็บทั่วไป
5. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
6. กิจกรรมทางวิชาชีพและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ของวิชาการ
7. ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร

*กลุ่มธุรกิจที่สองพร้อมแอพพลิเคชั่นเป๋าตังที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง และเราชนะ
1. ร้านอาหารทั่วไป
2. ร้านโอท๊อป
3. ร้านค้าทั่วไป
4. ร้านบริการ
และยกเว้นสถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น โลตัสบิ๊กซี เซเว่น

กดแชร์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: อย่าCopyเลยครับ เดี๋ยวแอดเซ็นมันจะว่า ข้อความซ้ำซาก และโดนจำโฆษณานะครับ เตือนด้วยความหวังดี ขอบคุณครับ