ธนาคารทิสโก้ เปิดให้กู้ยืมสินเชื่อบ้านสำหรับคนอยากได้บ้าน วงเงินให้สูงสุดถึง 700,000 บาท!

สินเชื่อสำหรับคนที่อยากมีบ้าน สามารถปิดบัญชีด้วยเงินสดได้ตามความต้องการและให้อิสระในการชำระเงินเกินค่างวดได้ไม่มีจำกัด

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาการประเมินการผ่อนชำระนานได้สูงสุดถึง 30 ปี
 • วงเงินกู้สินเชื่อบ้านขั้นต่ำได้ถึง 700,000 บาท
 • สามารถเบิกถอนคืนเงินในส่วนที่จะต้องชำระส่วนเกินไว้ได้ และเพิ่มโอกาสให้สามารถโปะบ้านได้อย่างสบายใจ

หมายเหตุ  :  การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้

 • ดอกเบี้ยที่ประหยัด = (ดอกเบี้ยต่องวดในกรณีที่ไม่มีการโปะถอนดอกเบี้ยต่องวดกรณีมีการโปะถอน)
 • ดอกเบี้ยต่องวดในกรณีที่มีการโปะถอนแล้ว = ( เงินต้นคงเหลือสุทธิเงินส่วนที่ชำระเกินค่างวด) * อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี / 365*30 วัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ และเงื่อนไขในการรับหลักประกัน

 • ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 21 – 60 ปีขึ้นไป
 • พนักงานประจำ ต้องมีอายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้ที่จะกู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • หลักประกันจะเป็นประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย
 • รับหลักประกันเฉพาะในเขตบริเวณกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

เอกสารทางด้านข้อมูลบุคคล

พนักงานเงินเดือน

 1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ใบรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
 4. สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 5. สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี (50 ทวิ / ...90)
 6. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 7. เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน บัญชีเงินออม (ถ้ามี)

ธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อสกุล
 4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล / ใบจดทะเบียนการค้า / ใบทะเบียนพาณิชย์
 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม
 6. งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีของกิจการ
 7. สำเนาใบแสดงการหักภาษี ที่จ่าย ย้อนหลัง 6 เดือน
 8. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 9. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีกิจการ)
 10. เอกสารที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน เช่น บัญชีเงินออม, กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (ถ้ามี)

เอกสารทางด้านข้อมูลหลักประกัน

 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
กดแชร์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: อย่าCopyเลยครับ เดี๋ยวแอดเซ็นมันจะว่า ข้อความซ้ำซาก และโดนจำโฆษณานะครับ เตือนด้วยความหวังดี ขอบคุณครับ