BAAC lends a maximum of 1 hundred thousand per person

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Young Smart Farmer สำหรับการจัดหาเงินทุนหรือลงทุนในอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพหรือสิ่งใหม่ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรที่นำนวัตกรรมทางการเกษตรมาเปลี่ยนวิธีการจัดการแบบเดิมๆ หรือก้าวหน้าต่อไปในอุตสาหกรรม เงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้กู้

-ทายาทของเกษตรกรหรือผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุดหรือเกษตรกรรุ่นใหม่กว่า45

-ตั้งใจและดำเนินกิจการเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมต่อไป

-ผ่านการศึกษาความรู้ด้านการเกษตรหรือการฝึกอบรมหรือธุรกิจการเกษตร

-ลงทะเบียนเป็นลูกค้าธนาคารตามระเบียบหมายเลข 44

อัตราดอกเบี้ย

-MRR (ปัจจุบัน 7% ต่อปี หรือ 0.59 ต่อเดือน)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

-กรณีขอสินเชื่อเป็นค่าธรรมเนียมประจำ

-ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ยืม เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

-กรณีสมัครสินเชื่อเพื่อการลงทุน

-ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันกู้ยืม เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษ ไม่เกิน 15 ปี

 

BAAC lends a maximum of 1 hundred thousand per person

 

วงเงิน

-สูงสุด 1,000,000 บาทต่อคน

หลักประกันเงินกู้

-ขั้นแรกให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของธนาคาร

-สามารถยืมได้สูงสุด 100% ของจำนวนจำนองที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อใช้ร่วมกับสัญญาเงินกู้ทั้งหมดที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันของหลักประกัน

-กรณีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รวมกับสัญญาเงินกู้ทั้งหมดที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

-กู้ได้สูงสุด 300,000 บาท เมื่อรวมกับสัญญาเงินกู้ทั้งหมดที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันเมื่อใช้ผู้รับผิดชอบ เช่น ลูกหนี้

-ยังไม่เพียงพอที่จะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนน้ำ (TCG) เป็นหลักประกันภาระหนี้เงินกู้ได้

ขอบคุณข้อมูล : ธนาคาร ธ.ก.ส.

กดแชร์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *