ธ.ก.ส.ช่วยเหลือคนละ 1 แสน

ธ.ก.ส.ให้ยืมสูงสุดคนละ 100,000 บาท เพื่อใช้แก้หนี้นอกระบบและช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤต

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผยว่า มีผู้ตกงานบางส่วนจากภาวะถดถอยจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

รวมทั้งเกษตรกรที่ไม่สามารถขายผลผลิตทางการเกษตรได้ตามปกติส่งผลให้รายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ทำให้เกิดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวที่ประสบปัญหาดังกล่าว ธ.ก.ส. ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรและครัวเรือน

ใช้เพื่อชำระหนี้นอกระบบที่เกิดขึ้นโดยชาวนา ลูกค้า คู่สมรส บุตร พ่อแม่ของเกษตรกรที่เป็นลูกค้า หรือคู่สมรสของผู้ที่อยู่ในความอุปการะของเกษตรกร วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน

ยกเว้นกรณีที่ลูกหนี้มีไว้เพื่อคุ้มครองที่ดินทำกินซึ่งไม่เกิน 150,000 บาทต่อคน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี และระยะเวลาชำระคืนคือ 10 ปี สูงสุด 12 ปี การเสียชีวิตแต่ละครั้งไม่เกิน 100,000 บาท

ได้รับการคุ้มครองสินเชื่อ และคืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยชำระ

นายธนารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความรู้ ธ.ก.ส. จึงสนับสนุนให้ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านต่างๆ

และพัฒนาอาชีพในภาคส่วนอื่นๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้แบบจำลองเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. ศูนย์การเรียนรู้ 459 (รวมทั้งศูนย์พัฒนาความรู้) ให้ตระหนักถึงศักยภาพของลูกค้า

สร้างโอกาสทางอาชีพหรือปรับเปลี่ยนการผลิต การช่วยให้เกษตรกรและสมาชิกในครอบครัวสามารถฝ่าฟันวิกฤตได้สามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 02 555 0555

กดแชร์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *