ออมสินเสนอ สินเชื่อสูงสุด 30,000 บาท กดผ่านตู้

ช็อกสิทธิ์ลงทะเบียนที่นี่ ‘Loan for You’ เสนอสินเชื่อสูงสุด 30,000 บาท ให้กู้หลังโควิด-19
ธนาคารออมสินประกาศเคลื่อนไหวชีวิตสำหรับสินเชื่อของคุณ ไม่มีการจำนองกลับมาสู่อาชีพหลักในช่วง COVID-19:

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ
– มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับผู้กู้อาชีพอิสระ อายุผู้กู้รวมระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 70 ปี ผู้อยู่อาศัยถาวรสามารถติดต่อได้
ไม่ใช่ลูกจ้างหรือลูกจ้างของธนาคารออมสินของรัฐ
ตะกั่วถูกกำหนดโดยธนาคารและแบ่งออกเป็นสองประเภทต่อไปนี้:
ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อจะถูกเลือกโดยธนาคารตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยนโยบายของรัฐบาล ชำระคืนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง โดยไม่มียอดคงค้างและประวัติการชำระหนี้ที่ดีหรือการชำระคืน
คุณเป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่? มีรายได้ประจำ
วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน และระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 2 ปี (24 โหวต)
อัตราดอกเบี้ย
ประสิทธิภาพรายปี 15% (หรือเทียบเท่า 1.25% ต่อเดือน) อัตราผิดนัดเท่ากับอัตราตามสัญญาบวก 3.00% ต่อปี (หรือเทียบเท่า 18% ต่อปี)

 

หลักประกันเงินกู้
สินเชื่อเงินกู้ยืมไม่มีหลักประกัน สำหรับการชำระคืนเงินกู้ เงินกู้ยืม ยืมเงิน สินเชื่อ ธนาคารจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติและหักการชำระเงินดังนี้
วงเงินกู้ 30,000 บาท ผ่อนเดือนละ 1,500 บาท
วงเงินกู้ 25,000 บาท ผ่อนเดือนละ 1,250 บาท
วงเงินกู้ 20,000 บาท ผ่อนเดือนละ 970 บาท
วงเงินกู้ 15,000 บาท ผ่อนเดือนละ 730 บาท
วงเงินกู้ 10,000 บาท ผ่อนเดือนละ 485 บาท
วงเงินกู้ 5,000 บาท ผ่อนเดือนละ 250 บาท

 

ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนและข้อความ (SMS) ในแอป MyMo เท่านั้น
จัดทำสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายสำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติตามกฎที่ธนาคารกำหนด
ซึ่งจะเป็นการเชิญชวนลูกค้าให้เรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)

ส่งเอกสาร
ธนาคารจะจัดส่งสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นๆ เข้าร่วมการให้บริการสินเชื่อผ่านอีเมลที่ลูกค้าแจ้งกับธนาคาร และ/หรือผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด
รายละเอียดการติดต่อ
คุณมีคำถามอื่น ๆ อีกหรือไม่? สามารถติดต่อได้ทางคอลเซ็นเตอร์ 1115 และ 1143

กดแชร์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น