สินเชื่อด่วน | ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สินเชื่อด่วน 72 งวด ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน สินเชื่อด่วน | ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ความได้เปรียบ
อนุมัติเร็ว

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 สามารถยืมได้

คำนวณอัตราดอกเบี้ยโดยการลดอัตราดอกเบี้ย

ทรัพย์สินของผู้กู้
1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี

2. รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (เคยเป็นลูกจ้างมาก่อน)

15,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ

มีเบอร์โทรศัพท์บ้านหรือที่ทำงานให้ติดต่อ

อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 9.99% ต่อปีและสูงถึง 25% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร

ไอดี
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองทางราชการ หรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายพิมพ์อยู่ และสำเนาทะเบียนบ้าน

หลักฐานของรายได้
สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
บัญชีเงินฝาก

สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการส่งเงินไป

กดแชร์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น