เตรียมรับเงินช่วยเหลือ

การไฟฟ้านครหลวง MEA เปิดบริการ ผัด ผ่อน ชำระค่าไฟฟ้า ผ่านช่องทางออนไลน์ บรรเทาผลกระทบช่วงโควิด 19
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เปิดบริการ “ผัด-ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า” ผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ-รัฐวิสาหกิจ) สามารถลงทะเบียน ผัด-ผ่อน ชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ ตามเงื่อนไขที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด​ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้า ลงทะเบียนขอผัด-ผ่อนชำระผ่าน https://eservice.mea.or.th/meaeservice/

2. MEA พิจารณาข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และแจ้งผลการอนุมัติกลับไปยังผู้ลงทะเบียน​ทาง​ SMS
3. ผู้ลงทะเบียน กดยอมรับเงื่อนไขการชำระค่าไฟฟ้าตามที่ MEA กำหนด
โดยทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องเตรียมอัปโหลดหลักฐานเอกสารแนบของผู้ผัดหรือผ่อนชำระ โดยแบ่งเป็นกรณี

– กรณีบุคคลธรรมดา
1) เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– กรณีนิติบุคคล
1) เตรียมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 เดือน
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามรับรอง
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
“สอบท้องถิ่น 2564” เช็กวัน-เวลา รายชื่อสถานที่ พร้อมกฎระเบียบผู้เข้าสอบ
นอกจากนี้ การขอผัดหรือผ่อนชำระค่าไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้ายังสามารถติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้านได้ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.00 น. โดยเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้า และเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระ​ติดต่อแผนกการเงิน​ การไฟฟ้านครหวงเขตในพื้นที่

กดแชร์ได้ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น