4ขั้นตอน| ยืมเงิน | ออมสิน | แก้หนี้ | หนี้นอกระบบ

Table of Contents

4ขั้นตอน ยืมเงิน ออมสิน แก้หนี้ หนี้นอกระบบ

ออมสินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือบริโภคแต่ไม่ยอมชำระ (รีไฟแนนซ์) หนี้ในระบบ และ หนี้นอกระบบ 

ธนาคารออมสินนั้นพร้อมที่จะช่วยทำให้ประชาชน แก้หนี้นอกระบบให้เป็น 0

ออมสินนั้นมีความหวังดีกับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ประสบปัญหาเป็นที่เห็นกันได้ชัดว่าทุกวันนี้การ “ยืมเงิน” หนี้นอกระบบ เป็นที่นิยมกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขายของหาเช้ากินค่ำที่หมุนเงินไม่ทัน

จึงต้องจำเป็นต้องใช้เงิน หนี้นอกระบบ มาแก้หนี้และปัญหาภายในครอบครัว เราร่วม 4ขั้นตอน ที่จะช่วยแนะนำทุกท่าน

ยืมเงิน ออมสิน นำมาช่วยเหลือพี่น้องที่กำลังประสบปัญหาเราไปดูข้อมูลกันเลย “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้หนี้นอกระบบ”

4ขั้นตอน| ยืมเงิน | ออมสิน | แก้หนี้ | หนี้นอกระบบ

3ขั้นตอน | บริการยืมเงินUP | ยืมต่อได้ทันที

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินกู้
ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ตามวงเงินกู้จริงและความสามารถในการชำระหนี้

1. อัตราดอกเบี้ย
อัตราคงที่ 1% ต่อเดือน
ค่าใช้จ่าย
สัญญาละ 100 บาท

ระยะเวลาการชำระเงิน
ชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

 

2. รายละเอียดการสมัคร
ลักษณะเฉพาะ
ผู้มีรายได้
สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี รวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระ หนี้นอกระบบ ไม่เกิน 65 ปี
ได้แก้ไขทุกสถานที่ทำงานติดต่อได้
ในฐานะนายทะเบียนหนี้นอกระบบ (ร.ร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร

4ขั้นตอน| ยืมเงิน | ออมสิน | แก้หนี้ | หนี้นอกระบบ
3. หลักประกันเงินกู้
ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้

5ขั้นตอนสั้นๆ | สมัคร K PAY LATER | ผ่านแอป K PLUS | ในถือมือ

GSB ออมสินเชื่อไทรทอง| กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า | ดอกเบี้ย 0%นาน6เดือน

People Card | ออมสินวงเงินกู้ | สูงสุด 30,000 บาท

4. เอกสารรับรอง
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
เอกสารรายได้มืออาชีพ สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
ภาพถ่ายตำแหน่งอาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินโดยตรง https://www.gsb.or.th/gsb_govs/resolve-debt/

error: Content is protected !!