GSB ออมสินเชื่อไทรทอง| กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า | ดอกเบี้ย 0%นาน6เดือน

GSB ออมสินเชื่อไทรทอง กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน นายวิถี รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารเปิดเผยว่า ช่วยแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายของผู้ประสบปัญหาทางการเงิน โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด-19 คือ การผ่อนชำระหนี้ต่างๆ ธนาคารได้เปิดสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ต่างๆ เรียกว่า สินเชื่ออเนกประสงค์สายทองเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ให้ผู้บริโภคผ่อนปรนหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ

Read more
error: Content is protected !!